thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2018/07/01/708_1_dau-thuong-noi-xu-nguoi.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Ngày 29/6/2018 trong một cuộc bố ráp của lược lượng cảnh sát Đức nhằm bắt những người đàn ông Việt Nam quê Miền Trung bị...

Bài nóng trong tháng

Cộng đồng xem nhiều