Bạn đọc thông viết thạo các loại kanji, giao tiếp trơn tru với người Nhật, nhưng lại gục ngã trước những dòng tin nhắn đầy...

Bài nóng trong tháng

Nước Nhật xem nhiều