Tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày - Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản - BÀI 1 (chương 1)

Tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày -Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản - Bài 1(chương 1) tiếng nhật giao tiếp thông dụng, tiếng nhật giao tiếp hàng ngày,

Hqdefault

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới.